Woonmodel

Skills: Sint-Lucas Gent

 

Wat als we ons standaard woonmodel nu eens binnenste buiten draaien? Dit project gaat over het bepalen van nieuwe grenzen, de verandering van  publieke en private zones. Door publieke en private zones letterlijk door elkaar te mengen, ontstaat een nieuw patroon van leven en worden de begrippen ‘publiek’ en ‘privaat’ in vraag gesteld.

Om te begrijpen hoe deze publieke en private zones werken, maakte ik een analyse van verschillende grondplannen door de eeuwen heen. Ik ontdekte een soort standaard model in elk plan, die een aaneenschakeling  is van ruimtes die publieke, semi-publieke en private codes hebben. Om nieuwe grenzen te creëren verknipte ik de grondplannen en schakelde ze op een atypische manier aan elkaar. Het standaard woonmodel wordt letterlijk ontrafeld en daardoor krijgt het plan een heel nieuwe dimensie. Er worden nieuwe verbindingen gelegd tussen de verschillende ruimtes en er ontstaat als het ware een nieuw ritme in het huis en een andere verhouding van publieke en private zones. Het doorbreekt het normale woonpatroon, bijvoorbeeld het landschap dringt letterlijk door tot in het huis en wordt een deel van de woning.