‘Burenboek’

Skills: Maurer United Architects

JIDDERINNE VÓLT ZIECH DOA HEEM

In tegenstelling tot de huidige situatie, heerste er in de jaren ‘60 een extreme woningnood in Nederland. In datzelfde decennium werden om die reden 40.000 ‘keuzeplan’ woningen gerealiseerd: rijtjeshuizen en galerijflats. Nu – 50 jaar na ingebruikname – zullen er in de wijk Bleijerheide (Kerkrade, Limburg) 200 woningen worden onttrokken als gevolg van de heersende krimp ter plekke. Drie galerijflats à honderd woningen staan op de nominatielijst  voor volledige sloop. Dit gegeven vraagt om een evaluatie van het bouwtype ‘galerijflat’. De lessen uit vijf decennia flatbewoning zijn van belang  voor architecten, ontwikkelaars en beleidsmakers in het algemeen – maar met name voor de toekomstige planvorming ter plekke.

In opdracht van HEEMwonen produceerde Maurer United Architects een ‘Burenboek’. De bewoners vertellen hierin verhalen met een typisch Bleijerheidse directheid over het leven in de flats: over het positieve imago van ‘Het Nieuwe Wonen’ en de geleidelijke omslag naar ‘Een Vergane Glorie’. Het boek laat via de persoonlijke verhalen zien wat de gevolgen zijn voor het wonen op de locatie in Bleijerheide binnen de context van algemene maatschappelijke, technologische, economische en culturele verschuivingen die de afgelopen vijf decennia hebben plaatsgevonden.

150330_aanpak-01 jidderenne2ajidderenne1aIMG_20150723_213702 copy